A Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány a Hatvan városában a 15-23 éves korosztály, illetve a felnőttek részéről igénybe vehető hiányt pótló, és a piac változó igényeit figyelembe vevő szakképzéseket támogatja.

Az alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében folytat nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, kulturális tevékenységet, illetve foglalkozik a gyermekek és az ifjúság védelmével is.

Bemutatkozás

A Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány 2004. februárjában jött létre. Célja Hatvan városban olyan korszerű, a 15-23 éves korosztály, illetve a felnőttek részéről igénybe vehető szakképzés támogatása, amely egyrészt hiányt pótol, másrészt megfelel a kor változó követelményeinek. Az alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében folytat nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési és kulturális tevékenységet.

Az alapítvány 2004-ben hozta létre és azóta működteti a - 2023. augusztusában az iskola neve a következőre változott - Gróf Batthyány Lajos Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Felnőttek Általános Iskolája. Célja olyan korszerű szakmai képzettség nyújtása, amellyel a tanulók hosszú távon is képesek lesznek a munkát találni. Törekszik arra, hogy a működési területen lakó állampolgárok nevelését, oktatását, képességeik fejlesztését támogassa és oly módon segítse elő, hogy a jövő társadalmának hasznos tagjai legyenek.

Az alapítvány jelenleg nevelési és oktatási tevékenységet folytat. További célja az oktatási infrastruktúra fejlesztése, a szakmai továbbképzés és átképzés támogatása, a nyelvtanulás fejlesztése Hatvan város testvérvárosi kapcsolatainak elmélyítése. Hozzá kíván járulni az „élethosszig tartó tanulás”-hoz, hogy a munkaerő-piaci esélynövelő programokat szervez, mint sikeres váltás, hogyan tanuljanak a felnőttek és ezek módszertana.

Közösségi és közösségfejlesztési programokat fejleszt romáknak, más kisebbségeknek és általában a többszörösen hátrányos helyzetűeknek. Munkaerőpiaci képzéseket támogat, mint önéletrajzírás, interjú, életstratégia és karrierépítés, krízishelyzetek felismerése, kezelése, konfliktustűrés, kommunikáció, önmenedzselés, külföldi munkavállalás, a munkaügyi szervezetekkel történő kapcsolattartás, munkahely-megtartás.

PageLines